Home $ Aktualności $ Zmiany w składzie Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu

Informujemy, iż z dniem 4 lutego br. Pan Michał Sapota przestał pełnić funkcję Członka Zarządu Mount TFI S.A.

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

  1. Krzysztof Madej – Prezes Zarządu,
  2. Nicholas Mikołaj Motz – Wiceprezes Zarządu,
  3. Anna Tanecka – Członek Zarządu.