Home $ Aktualności $ Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji

Mount Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 24.04.2019 r.