Home $ Aktualności $ Aktualizacja dokumentu KID

Aktualizacja dokumentu KID


Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 24 lipca 2019 r. aktualizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych.

Zaktualizowany dokument jest dostępny w części poświęconej danemu funduszowi w sekcji Dokumenty.