Home $ Aktualności $ Aktualizacja dokumentów KID

Aktualizacja dokumentów KID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 lutego 2020 r. aktualizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ oraz Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN. Zaktualizowane dokumenty są dostępne w części poświęconej danemu funduszowi, w sekcji Dokumenty.