Home $ Aktualności $ Aktualizacja dokumentu KID

Aktualizacja dokumentu KID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 6 maja 2020 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Silesia House FIZ.

Zaktualizowany dokument jest dostępny w części poświęconej danemu funduszowi, w sekcji Dokumenty.