Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 6 lutego 2023 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy: Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN, Mount Mezzanine FIZAN, Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ.

Zaktualizowane dokumenty są dostępne w części poświęconej danemu funduszowi, w sekcji Dokumenty.