Home $ Bez kategorii $ Wraca nadzieja na REIT-y. Dr Jakub Pacholec w Parkiet TV

Wraca nadzieja na REIT-y. Dr Jakub Pacholec w Parkiet TV

Gościem Adama Roguskiego w piątkowym odcinku Parkiet TV był dr Jakub Pacholec, Zarządzający Funduszami, Członek Zarządu Mount TFI S.A.

 

 

REIT-y, czyli Real Estate Investment Trusts, stanowią fascynującą propozycję dla inwestorów, a obecny powrót nadziei na ich wprowadzenie do polskiego prawa budzi uzasadnione zainteresowanie. Zdobywają popularność wśród branży nieruchomości z kilku kluczowych powodów, a ich potencjalne korzyści dla inwestorów, w tym indywidualnych, są znaczące.
Pierwszym istotnym aspektem REIT-ów jest ich charakterystyczna struktura podatkowa. REIT-y są zobowiązane do rozdzielania co najmniej 90% swojego dochodu w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. Dzięki temu unikają one podatku od dochodów przedsiębiorstw, co czyni je efektywnym narzędziem inwestycyjnym. Wprowadzenie REIT-ów do polskiego prawa mogłoby stworzyć atrakcyjną platformę podatkową dla inwestycji w nieruchomości, przyciągając zarówno lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów.
Po drugie, REIT-y charakteryzują się łatwością dostępu do rynku nieruchomości dla inwestorów indywidualnych. Poprzez zakup akcji REIT-ów na giełdzie, inwestorzy zyskują możliwość inwestowania w różnorodne projekty nieruchomościowe, nawet o niewielkich wartościach. Daje to szansę na dywersyfikację portfela i uczestnictwo w zyskach z rynku nieruchomości, który tradycyjnie jest trudno dostępny dla indywidualnych inwestorów.
Kolejnym atutem REIT-ów jest ich zdolność do generowania stabilnych dochodów. Ponieważ są zobowiązane do regularnego wypłacania dywidend, inwestorzy mogą cieszyć się regularnym strumieniem dochodów z tytułu swoich inwestycji w nieruchomości. To sprawia, że REIT-y są atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób szukających pasywnego dochodu z inwestycji.
Wreszcie, REIT-y sprzyjają profesjonalnemu zarządzaniu nieruchomościami. Struktura tych instytucji umożliwia skoncentrowanie się na efektywnym zarządzaniu portfelem nieruchomości, co może przynieść korzyści dla inwestorów poprzez zwiększenie wartości aktywów i optymalizację zwrotu z inwestycji.
Podsumowując, wprowadzenie REIT-ów do polskiego prawa stanowiłoby istotny krok w rozwoju rynku nieruchomości i otworzyłoby nowe perspektywy dla inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Oczekuje się, że REIT-y mogą stworzyć korzystne warunki dla zrównoważonego wzrostu sektora nieruchomości, przynosząc równocześnie atrakcyjne możliwości inwestycyjne dla szerokiego grona inwestorów.