Aktualizacja dokumentu KID

By Bez kategorii

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 lipca 2022 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN. Zaktualizowany dokument…

Read More

Aktualizacja dokumentu KIID

By Bez kategorii

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 16 marca 2022 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ. Zaktualizowany…

Read More

Aktualizacja dokumentów KIID

By Bez kategorii

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 lipca 2021 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN i Silesia…

Read More

Aktualizacja dokumentu KID

By Bez kategorii

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 stycznia 2021 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ. Zaktualizowany…

Read More

Aktualizacja dokumentów KID

By Bez kategorii

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 sierpnia 2020 r. aktualizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN i Mount…

Read More

Aktualizacja dokumentów KID

By Bez kategorii

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 lutego 2020 r. aktualizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ oraz…

Read More