Real Estate Income Assets FIZAN

Real Estate Income Assets FIZAN

REIA FIZAN to pierwszy działający na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.

Real Estate Income Assets II FIZAN

Real Estate Income Assets II FIZAN

REIA II FIZAN to działający na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.