no image added yet.

Real Estate Income Assets FIZAN

REIA FIZAN to pierwszy działający na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.no image added yet.

Real Estate Income Assets II FIZAN

REIA II FIZAN to działający na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.no image added yet.

MOUNT Nieruchomości FIZAN w likwidacji

MOUNT Nieruchomości FIZAN umożliwia inwestorom uzyskanie dochodów poprzez inwestycję w portfel projektów deweloperskich pozyskanych przez fundusz. Fundusz inwestuje w wyselekcjonowane projekty deweloperskie w różnych segmentach rynku nieruchomości oraz na różnych etapie zaawansowania. Projekty realizowane są we współpracy z wyspecjalizowanymi sektorowo deweloperami.