Real Estate Income Assets FIZAN

 

REIA FIZAN to pierwszy działający na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.

Real Estate Income Assets II FIZAN

 

REIA II FIZAN to działający na polskim rynku nieruchomości komercyjnych Fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów.