MOUNT Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

MOUNT Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ to fundusz, który łączy zalety inwestycji na rynku nieruchomości z płynnością instrumentów giełdowych. Jest to fundusz absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje w płynne instrumenty udziałowe i dłużne najlepszych spółek z sektora nieruchomości na całym świecie. Koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w aktywa typu REIT (Real Estate Investment Trust), tj. podmioty, które są właścicielami nieruchomości, mają specjalny statut podatkowy, a większość generowanych przychodów wypłacają w formie dywidendy.

 

Polityka inwestycyjna funduszu zapewnia gwarancję dywersyfikacji geograficznej oraz sektorowej, co pozwala na redukcję ryzyka i wykorzystanie cykli koniunkturalnych na globalnych rynkach nieruchomości, dając ekspozycję na najlepsze okazje inwestycyjne na globalnych rynkach nieruchomości. Fundusz ma charakter absolutnej stopy zwrotu, tj. dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.