Strategia Towarzystwa jest oparta o profesjonalne i zdyscyplinowane zarządzanie aktywami oraz koncentrację na rynkach, na których posiada przewagę konkurencyjną wynikającą z doświadczenia i dogłębnej znajomości danego sektora.

Specjalizacja według nas jest kluczem do sukcesu – zarządzający posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu największymi funduszami w Polsce związane z swoimi rynkami ekspertyzy.

Rozwój palety funduszy opartych o rynek nieruchomości i Private Debt w Polsce, które będą oferowały atrakcyjną, stabilną stopę zwrotu dla uczestników.

30

Miast w Polsce

650000000

Wartość nieruchomości, PLN

50

Nieruchomości

81,432

Całkowita pow. na wynajem

ZESPÓŁ


Nasz zespół zarządzał funduszami wielomiliardowej wartości w strategiach o charakterze dłużnym, global macro, oraz szeroko rozumianym sektorze nieruchomości.

PARTNERZY