Home $ Bez kategorii $ Aktualizacja dokumentu KIID

Aktualizacja dokumentu KIID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN.

Zaktualizowany dokument jest dostępny w części poświęconej danemu funduszowi, w sekcji Dokumenty.