Home $ Wyceny

Wyceny Funduszy
Mount TFI

WYCENA

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Wycena na 31.10.2023 

798,85 PLN

WYCENA

Mount Mezzanine FIZ AN

Certyfikaty Inwestycyjne Seria A-E

Wycena na 31.10.2023

214.159,99 PLN

Certyfikaty Inwestycyjne Seria F-K

Wycena na 31.10.2023

215.127,03 PLN

WYCENA

Mount Finansowania
Przedsiębiorstw FIZ AN

Certyfikaty Podstawowe

Wycena na 31.10.2023

1.411,72 PLN

Certyfikaty Dystrybucyjne

Wycena na 31.10.2023

1.403,28 PLN

WYCENA

Mount Private Debt Fund II FIZ AN

Wycena na 30.09.2023 

99,04 PLN

WYCENA

Real Estate Income Assets FIZ AN

Wycena na 30.09.2023 

1.314,25 PLN

WYCENA

Real Estate Income Assets II FIZ AN

Wycena na 30.09.2023 

327,77 PLN

WYCENA

Galicja FIZ

Wycena na 30.09.2023 

2.936,88 PLN

WYCENA

Silesia House FIZ

Wycena na 30.09.2023 

1.876,31 PLN