Home $ Wyceny

Wyceny Funduszy
Mount TFI

WYCENA

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Wycena na 31.03.2024 

883,74 PLN

WYCENA

Mount Mezzanine FIZ AN

Certyfikaty   Seria A-E

Wycena na 31.03.2024

218 220,33 PLN

Certyfikaty    Seria F-K

Wycena na 31.03.2024

219 568,03 PLN

WYCENA

Mount Finansowania
Przedsiębiorstw FIZ AN

Certyfikaty Podstawowe

Wycena na 31.03.2024

1 453,02 PLN

Certyfikaty Dystrybucyjne

Wycena na 31.03.2024

1 440,35  PLN

WYCENA

Mount Polskich Akcji FIZ

Wycena na 28.03.2024 

210 427,46 PLN

WYCENA

Real Estate Income Assets FIZ AN

Wycena na 31.03.2024 

873,40 PLN

WYCENA

Real Estate Income Assets II FIZ AN

Wycena na 31.03.2024 

286,92 PLN