Home $ Aktualności $ Aktualizacja dokumentów KID

Aktualizacja dokumentów KID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 27 lutego 2019 r. aktualizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy:

– Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych,

– Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ,

– Silesia House FIZ.

Zaktualizowane dokumenty są dostępne w części poświęconej danemu funduszowi w sekcji Dokumenty.