Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 7 lipca 2021 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN i Silesia House FIZ.

Zaktualizowane dokumenty są dostępne w części poświęconej danemu funduszowi, w sekcji Dokumenty.