Home $ Bez kategorii $ Aktualizacja dokumentów KIID

Aktualizacja dokumentów KIID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 9 lipca 2021 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ.

Zaktualizowany dokument jest dostępny w części poświęconej danemu funduszowi, w sekcji Dokumenty.