Home $ Aktualności $ Nowe biznesy Mount TFI – fundusze akcyjne i usługi asset management

Nowe biznesy Mount TFI – fundusze akcyjne i usługi asset management

Towarzystwo kierowane przez Mikołaja Motza wierzy w siłę polskiej gospodarki i wzrost zamożności Polaków. Dlatego rozwija nowe gałęzie biznesu, do których chce zaprosić inwestorów indywidualnych, PPK oraz światowe fundusze potrzebujące lokalnego wsparcia zarządzających.


 

Wejście w nowe gałęzie funduszowego biznesu to naturalne rozszerzenie działalności Mount TFI, które dotychczas zarządzało FIZ-ami obligacyjnymi oraz funduszami zagranicznych nieruchomości (REIT). Spółka uruchomiła właśnie pierwszy zamknięty fundusz inwestycyjny polskich akcji, a od 1 grudnia zarządzający budują portfel.

– Polskie akcje są dla Mount TFI strategiczne. Jako lokalny zarządzający mamy nad zagranicznymi przewagę i zdecydowanie większy potencjał do generowania wartości. Wiedzą o tym największe globalne fundusze, które powierzają zarządzanie częściami swoich portfeli takim firmom, jak nasza. Jestem dumny z faktu, że zarządzamy funduszami wspierającymi zrównoważony rozwój polskiej gospodarki – mówi Mikołaj Motz, prezes Mount TFI.

Pierwszy fundusz akcyjny Mount TFI na start zebrał z rynku kilkanaście milionów złotych.

– W Polsce sukcesem jest niebankowy fundusz o wartości ok. 100 mln zł. Zamierzamy ten sukces osiągnąć w najbliższym roku-dwóch. Z pewnością chcemy, żeby zarówno pierwszy, jak i kolejne nasze fundusze akcyjne, odgrywały na rynku znaczącą rolę – dodaje Mikołaj Motz.

Mount TFI zarządza aktualnie aktywami o wartości ponad 1 mld zł.

– Nowy biznes ma stanowić około jednej-trzeciej całego zarządzanego portfela aktywów, przy założeniu, że dotychczasowy biznes także będzie rósł. Jestem przekonany, że w najbliższych latach możemy się dynamicznie rozwijać, bo jesteśmy bardziej elastyczni niż duże podmioty, mamy szybki proces decyzyjny i większą otwartość na rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Łatwiej nam wykorzystywać nadarzające się okazje i reagować na nieprzewidziane turbulencje w gospodarce, których w ostatnich latach mieliśmy dużo – mówi prezes.

 

Czas wzrostu polskiej gospodarki

Zarządzający Mount TFI są przekonani o potencjale akcji polskich przedsiębiorstw.

– Głęboko wierzymy w potencjał polskich akcji i chcemy go wykorzystać dla naszych inwestorów. Sytuacja makroekonomiczna Polski, prognozy PKB i inne wskaźniki pokazują duży potencjał gospodarki w krótkim i średnim okresie. Polskie akcje są tanie, biorąc pod uwagę średnią europejską i długoterminową średnią na naszym rynku. Trzeba też zauważyć rosnący popyt, związany z bogacącym się społeczeństwem i większym zapotrzebowaniem na usługi zarządzania majątkami. Dodatkowy impuls to Pracownicze Plany Kapitałowe, które w 2024 r. będą miały do zainwestowania 4 – 4,5 mld zł – szacuje Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI, który odpowiada za obydwa nowe segmenty działalności.

 

Strategia trzonu i satelit

Mariusz Jagodziński dołączył do Mount TFI we wrześniu. To jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów na polskim rynku kapitałowym. Był dyrektorem w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku, twórcą i członkiem zarządu TFI Kredyt Banku, a w ostatnich latach prezesem AgioFunds TFI S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego.

– Fundusze akcyjne Mount TFI będą prowadzone zgodnie z moją filozofią „core satellite”. Polega ona na tym, że trzon funduszu stanowią akcje podmiotów, których wartość powinna rosnąć w długim okresie – to element stabilizacyjny. Pozostała część to akcje spółek, których potencjał wzrostu jest szybki i wynika ze zmienności otoczenia, na którą trzeba szybko reagować. Dzięki nim nasze fundusze będą nabierały większej dynamiki – mówi Mariusz Jagodziński.

Szans rozwojowych zarządzający upatruje m.in. procesach związanych z fundacjami rodzinnymi.

– W ostatnich miesiącach powstało ponad 340 fundacji rodzinnych, na rejestrację czeka ponad 730. Ich zakładanie to okazja do poukładania rodzinnego majątku na nowo. My chcemy przy okazji tych procesów proponować zamożnym Polakom zarządzanie częścią płynną ich majątków – mówi Mariusz Jagodziński.

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Zarządza funduszami, które wspierają zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, oferuje usługi zarządzania płynną częścią majątków zamożnych Polaków. Zarządza aktywami wartymi ponad 1 mld zł. Jako lider pozabankowego finansowania private debt, wspiera perspektywiczne przedsięwzięcia polskich firm z głównych branż gospodarki: finansowej, produkcyjnej, przemysłowej i nieruchomościowej.

 

Więcej informacji:

Emil Górecki
+48 509 424 971
media@mounttfi.pl