Home $ Bez kategorii $ MOUNT TFI zatrudnia! Analityk / Dyrektor Inwestycyjny

MOUNT TFI zatrudnia! Analityk / Dyrektor Inwestycyjny

Mount TFI S.A. z siedzibą w Warszawie jest pierwszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, które koncentruje swoją działalność w dynamicznie rozwijającym się na świecie i wciąż niszowym jeszcze w Polsce segmencie alternatywnych klas aktywów, takich jak bezpośrednie finansowanie dłużne (ang. private debt) oraz globalny rynek nieruchomości komercyjnych poprzez publicznie notowane REIT-y (ang. Real Estate Investment Trust).

W związku z rozwojem działalności inwestycyjnej Towarzystwo poszukuje obecnie kandydata na stanowisko Analityk Inwestycyjny / Dyrektor Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami w Zespole Private Debt (ostateczna decyzja odnośnie proponowanego stanowiska zostanie podjęta na bazie spływających wniosków oraz doświadczenia kandydatów).

 

Zakres obowiązków:

ANALITYK INWESTYCYJNY

 • wsparcie Zespołu Inwestycyjnego w wybranych aspektach procesu inwestycyjnego, w szczególności w przeprowadzaniu analiz finansowych i rynkowych, przygotowaniu modeli wyceny, due diligence
 • wsparcie Zespołu Inwestycyjnego w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby prezentacji transakcji na Komitecie inwestycyjnym
 • dokumentowanie i przechowywanie podstaw decyzji inwestycyjnych, utrzymywanie należytych stosunków z bankami, domami maklerskimi, depozytariuszem oraz innymi podmiotami współpracującymi z Towarzystwem w zakresie dokonywania inwestycji,
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z biznes planem i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej,
 • wsparcie w sporządzaniu raportów, zestawień, analiz itp.
 • kontrola limitów inwestycyjnych oraz zapobieganie powstawaniu przekroczeń limitów,
 • sporządzanie porównań i analiz wyników działalności inwestycyjnej zarządzanych funduszy na tle ich benchmarków oraz w odniesieniu do otoczenia konkurencyjnego,
 • uczestnictwo w pracach Komitetu Inwestycyjnego.

 

DYREKTOR INWESTYCYJNY

 • inwestowanie środków zarządzanych funduszy zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, przepisami prawa oraz postanowieniami statutów funduszy,
 • budowa portfeli inwestycyjnych poprzez wybór poszczególnych emitentów dłużnych papierów wartościowych
 • samodzielne prowadzenie procesu inwestycyjnego, przygotowywanie wniosków na Komitet Inwestycyjny
 • strukturyzowanie transakcji dłużnych,
 • bieżące monitorowanie kondycji ekonomicznej emitentów papierów wartościowych oraz ogólnej sytuacji krajowego i globalnego rynku kapitałowego i pieniężnego,
 • kontrola limitów inwestycyjnych oraz zapobieganie powstawaniu przekroczeń limitów,
 • uczestnictwo w pracach Komitetu Inwestycyjnego.

 

APLIKUJĄC POWINIENEŚ POSIADAĆ:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe, ekonometria, ekonomia),
 • 1-3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu np. typu vc/private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance, structured finance), spółce audytorskiej,
 • znajomość i doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego,
 • znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzać biegle analizy historycznych sprawozdań finansowych,
 • umiejętność modelowania finansowego,
 • znajomość MS Excel (mile widziana znajomość VBA),
 • analityczne myślenie,
 • efektywna organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • proaktywne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa, samodzielność,
 • biegłą znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane certyfikaty potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, ACCA, FRM, CIMA, Doradca Inwestycyjny, Makler.

 

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną oraz kartę MultiSport
 • Pracę w systemie hybrydowym
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 

Jesteś zdecydowany/a do nas zaaplikować, wyślij swoje CV z dopiskiem [REKRUTACJA] na adres biuro@mounttfi.pl  

i dołącz do zespołu MOUNT TFI!

 

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MOUNT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.