Home $ Bez kategorii $ Fundusz Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ debiutuje na GPW!

Fundusz Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ debiutuje na GPW!

Mount TFI wprowadza na GPW fundusz światowych REIT-ów.

Niskie wyceny REIT-ów na zagranicznych giełdach, ich doskonałe wyniki operacyjne oraz zapowiedź obniżania stóp procentowych – to zdaniem zarządzających Mount TFI idealny czas na inwestowanie. Na warszawskiej giełdzie zadebiutował pierwszy fundusz inwestujący w REIT-y.

Kilka tygodni temu po raz kolejny rozpoczęła się w Polsce dyskusja o wprowadzeniu do systemu prawnego REIT-ów (Real Estate Investment Trust), ale na warszawskiej giełdzie już dziś debiutował fundusz, który oferuje Polakom możliwość inwestowania w takie firmy. To Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ (MGRN) zarządzany przez Mount TFI.

MGRN to pierwszy notowany w Polsce podmiot, który daje możliwość inwestowania w REIT-y, uznane na świecie, stabilne instrumenty długoterminowego oszczędzania. Jest oparty o akcje publicznych REIT-ów działających na rynkach Zachodniej Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Mamy nadzieję, że po wprowadzeniu odpowiednich regulacji prawnych w Polsce, będziemy mogli rozszerzyć ekspozycję MGRN także na polskie podmioty i nieruchomości – mówi Mikołaj Motz, prezes Mount TFI.

MGRN powstał w 2017 r. i poprzez REIT-y inwestuje przede wszystkim w segment nieruchomości logistycznych, mieszkaniowych, centra danych, a także akademiki, centra handlowe, hotele czy domy jednorodzinne. Fundusz ma ekspozycję na płynne, wysokiej jakości papiery wartościowe notowane na regulowanych rynkach.

W 2022 r. giełdowa wycena światowych REIT-ów spadła o blisko 30 proc., niemal wszystkie segmenty rynku są wyceniane mnożnikowo znacznie poniżej wieloletnich średnich. Jednocześnie wyniki operacyjne tych podmiotów były rekordowe. Rynek finansowy oczekuje wkrótce spadków stóp procentowych. Razem są to solidne podstawy dla wzrostu wycen. Pierwsi inwestorzy już to zauważyli, co widać w rosnącym napływie funduszy do REIT-ów. To czas na inwestowanie – przekonuje Jakub Pacholec, członek zarządu Mount TFI i zarządzający MGRN.

MGRN jest obecnie wyceniany na blisko 40 mln zł, jednak Mount TFI planuje regularne emisje certyfikatów.

– Cieszymy się, że jeszcze przed pierwszą emisją publiczną polscy inwestorzy zdecydowali się powierzyć nam niemal 40 mln zł. To pokazuje, że REIT-y są dla nich ciekawym instrumentem. Zwłaszcza teraz, kiedy wyceny i otoczenie makro dostarcza wielu argumentów za to klasą aktywów. Naszą ambicją jest dojście do kapitalizacji funduszu MGRN na poziomie 100 mln zł. Chcemy, aby fundusz, podobnie jak dotychczas, regularnie pokonywał S&P Global REIT Index – dodaje Jakub Pacholec.

Jakub Pacholec to makler, doradca inwestycyjny i członek zarządu Mount TFI. Tytuł doktora uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, gdzie badał cechy REIT-ów jako instrumentów inwestycyjnych. Jest również autorem publikacji naukowych o REIT-ach.

Upublicznienie MGRN i wprowadzenie jego certyfikatów do obrotu giełdowego ułatwia inwestorom indywidualnym proces zakupu. Dostępność poprawia także znacznie niższa cena emisyjna, w porównaniu do wymogów funduszu niepublicznego. Dodatkowo upublicznienie daje możliwość edukowania klientów oraz informowania o wynikach i strategii funduszu.

Obecnie na świecie regulacje dotyczące REIT są już wdrożone w ponad 40 krajach, w tym USA, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Kilkanaście kolejnych – w tym Polska – się do tego przygotowuje.

 

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Zarządza funduszami, które wspierają zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, których łączne aktywa są warte ponad 1 mld zł. Jako jeden z liderów pozabankowego finansowania private debt, wspiera perspektywiczne przedsięwzięcia polskich firm z głównych branż gospodarki: finansowej, produkcyjnej, przemysłowej i nieruchomościowej.