Zatwierdzenie prospektu MGRN przez KNF

Pragniemy poinformować, że dnia 23 lutego 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA,...

Aktualizacja Dokumentu KIID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 6 czerwca 2023 r. aktualizacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy:  Mount Mezzanine FIZAN, Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN oraz...