Aktualizacja dokumentów KID

Mount TFI S.A. ogłasza o dokonaniu w dniu 27 lutego 2019 r. aktualizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania dla funduszy: – Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ Aktywów...

Zmiany w składzie Zarządu

Informujemy, iż z dniem 4 lutego br. Pan Michał Sapota przestał pełnić funkcję Członka Zarządu Mount TFI S.A. W skład obecnego Zarządu wchodzą: Krzysztof Madej – Prezes Zarządu, Nicholas Mikołaj Motz – Wiceprezes Zarządu, Anna Tanecka – Członek...